.

 

Letošní tábor se konal v termínu od 15. do 23. srpna opět ve Velehrádku nedaleko Dvora Králové.  Všech 39 dětí přivítal lev Aslan a pak každého pasoval princ Kaspian na námořníka. Námořníci od něj dostali pruhovaná trička v barvě svých družstev a tím začala Plavba Jitřního poutníka - letošní celotáborová hra. S postavami z této knihy C.S.Lewise  jsme se setkávali každý den na začátku chvilek nad Božím Slovem. Každý z ostrovů, který jsme navšívili na naší plavbě, měl svůj příběh. Každý z nich nás měl čemu naučit. Součástí naší plavby byly i všechny odpolední hry. 

Také letos s námi byli přátelé z Ameriky. Tentokrát Debbie přivezla Michaela, Bena a Setha. Každý den pro nás měli připravenou lekci angličtiny a také večerní zpívání bylo v jejich režii. Byli skvělí (8) a slíbili, že na náš tábor přijedou i příští rok.

Děkujeme všem, kteří pracovali na tom, aby se tábor povedl. Také děkujeme každému, kdo se za nás modlil. A především děkujeme našemu Bohu, že nám žehnal, že jsme i letos mohli mít tak bezvadný tábor!

 

 

Prohlédněte si fotografie!

Tábor

Lidé

Hry

Kuchyň

Chvilky

Hudba

Angličtina

Večerní hry

Baseball

Burza

Oheň

Koupání